Misterium Wielkanocne

Jesteś tu: » Strona startowa » Wydarzenia » Misterium Wielkanocne

Misterium Wielkanocne

26 marca 2013r. -  Przez Golgotę - do mieszkania, gdzie kwiaty nie więdną. 

Misterium Wielkanocne w Zespole Szkół w Chybicach.      

   W dniu 26 marca w Zespole Szkół w Chybicach odbyło się Misterium Wielkanocne, ukazujące chrześcijański przekaz życia, nauki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Gimnazjaliści z Chybic każdego roku, w okresie poprzedzającym Wielkanoc, przygotowując się do występu w Misterium, włączają się do rozważań na temat tajemnicy krzyżowej śmierci Jezusa.

Społeczność chrześcijańska przeżywa pamiątkę tej śmierci corocznie, jednakże nigdy nie przestaje zdumiewać się nad sensem ofiary Jezusa.

         Młodzi aktorzy, przygotowujący Misterium, zwrócili uwagę, że ludzie nie są w stanie pojąć ogromu miłości Boga, która zawiodła Go na Golgotę i nakazała przyjąć najbardziej hańbiącą w tamtym czasie śmierć, jaką było przybicie do krzyża.

Poświęcenie Jezusa analizowane jest przez teologów, filozofów, wierzących i niewierzących. Rozważali je w swoich dziełach także artyści. Gimnazjaliści przytoczyli słowa jednego z poetów, który swoje zdumienie nad ofiarą Boga - Człowieka wyraził słowami:

 „Ponad mądrością i tym, co ludzkie jest -

Trudno wartość znać miłości Twej!”.

         Podczas Misterium wyeksponowano najważniejsze przesłanie, jakie Jezus pozostawił swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”.

To właśnie miłość jest tajemnicą poświęcenia Jezusa. Cała Jego nauka, zapisana w Biblii, koncentruje się wokół miłości do człowieka. Prawdę tę dostrzegają młodzi ludzie i dlatego chętnie uczestniczą w Misterium, którego główną postacią jest Jezus. Współczesna młodzież odczuwa potrzebę zgłębiania wiedzy o życiu człowieka i jego miejscu w otaczającym świecie. Odpowiedzi na trudne pytania odnajduje w nauce Jezusa. Lektura Ewangelii jest dla młodych ludzi życiowym drogowskazem - ukazuje wzór postawy wobec bliźniego, a przez to eliminuje niewłaściwe zachowania.

         Gimnazjaliści zauważyli również, że analiza fragmentów Biblii, ukazujących ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa wskazuje na związek losów każdego człowieka z krzyżem. To właśnie w nim dostrzegamy własne przykrości, porażki, a nawet cierpienie. Refleksjom na temat roli krzyża w życiu współczesnego człowieka sprzyja okres Świąt Wielkanocnych.

Do takiej zadumy skłaniały podczas Misterium pieśni zaprezentowane przez szkolny chór. Motywem przewodnim wykonanych przez chórzystki utworów było poświęcenie Jezusa, oddającego życie na Golgocie.

         Na Misterium Wielkanocne przybyli zaproszeni goście: proboszcz parafii w Chybicach - ks. Janusz Bachurski, radni - pani Józefa Kępa, pan Karol Zuba. Ks. Janusz Bachurski przekazał całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia świąteczne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Chybicach - pan Jerzy Hamera - podkreślił, że przygotowywanie Misterium służy utrwalaniu tradycji naszego kręgu kulturowego.

Uroczystość została zakończona charakterystycznym wielkanocnym akcentem- odśpiewaniem radosnego Alleluja przez dziewczęta z chóru.

         Misterium zostało przygotowane przez panie: Dorotę Maciąg i Dorotę Sieniek. Scenografię opracowała pani Małgorzata Śliwczyńska. Występem chóru kierował pan Jacek Śliwa.

         Organizatorzy Misterium Wielkanocnego serdecznie dziękują Rodzicom uczniów Zespołu Szkół w Chybicach za przybycie na uroczystość oraz za duże zaangażowanie w przygotowanie strojów, oddających klimat czasów, w których Jezus prowadził swe ziemskie nauczanie.


Opracowała:  Dorota Maciąg     


Opracowanie: szkolnastrona.pl