ankieta

Jakie książki czytasz najczęściej?

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

Komunikaty

Jesteś tu: » Strona startowa » Komunikaty
  • SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

30 kwietnia 2015r. - SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

           Wychowawcy grupy przedszkolnej „Maluchy” ze Szkoły Podstawowej w Chybicach  serdecznie zapraszają dzieci 3-4 letnie rozpoczynające od września edukację przedszkolną na spotkania adaptacyjne. Dzieci będą miały okazję do poznania nowych kolegów i  wspólnej zabawy, zaś rodzicom zostaną przedstawione najważniejsze informacje na temat funkcjonowania przedszkola.

 


Harmonogram spotkań adaptacyjnych:

 

  1. 14 maja 2015 r. godz. 15.00  - spotkanie tylko dla rodziców
  2. 21 maja 2015 r. godz. 15.00 - dzieci z rodzicami
  3. 28 maja 2015 r. godz. 15.00 - dzieci z rodzicami
  4. 11 czerwca 2015 r.godz.15.00 - dzieci z rodzicami
  5. 18 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - dzieci z rodzicami

 

  Marzena Wójcicka


SPOTKANIA ADAPTACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
  • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich na rok szkolny 2015/16

12 marca 2015r. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/16


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CHYBICACH

ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego

dzieci 3- i 4- letnich na rok szkolny 2015/2016

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

DZIECI 3- I 4-LETNICH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHYBICACH

 

16.03.2015 r. – 20.03.2015 r. wydawanie i przyjmowanie „WNIOSKÓW ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016” (dzieci 3- i 4-letnie, pragnące rozpocząć edukację przedszkolną)

27.03.2015 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona w budynku Zespołu Szkół w Chybicach na tablicy ogłoszeń)

30.03.2015 r. - 31.03.2015 r. – rodzice potwierdzają zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego  poprzez złożenie podpisu na liście dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

Informacje dodatkowe w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 41 334 41 25

 

W załączeniu:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich na rok szkolny 2015/16
  • ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI 5-LETNICH NA ROK SZKOLNY 2015/16

12 marca 2015r. - ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGODyrekcja Zespołu Szkół w Chybicach

ogłasza zapisy dzieci urodzonych w roku 2010 do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. Dzieci będą zapisywane od dnia 16.03.2015 r. (poniedziałek) w godz.730 – 1530 w gabinecie dyrektora na podstawie aktu urodzenia, numeru PESEL dziecka oraz dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna).

Przypominamy o realizacji obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.


W załączeniu:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA


ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI 5-LETNICH NA ROK SZKOLNY 2015/16
  • Zmiany w dowozach uczniów

3 stycznia 2015r. - Zmiany w dowozach uczniów od 5 stycznia 2015r.

 


Dyrekcja Zespołu Szkół w Chybicach informuje o zmianach w godzinach dowozu dzieci i młodzieży od dnia 5 stycznia 2015 r.


DOWOZY:


6:20 – ( 15 minut wcześniejszy wyjazd) Dąbrowa – Grabków – Krajków – Stary Bostów – Chybice

 

6:25 – ( 10 minut wcześniejszy wyjazd) Łomno Parcele – Łomno Zarzecze – Modrzewie – Stary Bostów – Chybice

 

7:35 – ( 10 minut późniejszy wyjazd ) Dąbrowa – Grabków – Modrzewie – Nowy Bostów – Chybice

 

6:45 - Wieloborowice – Pokrzywnica – Chybice
 

7:30 - Wieloborowice – Pokrzywnica – Chybice


ODWOZY:

 

14:40 - Chybice – Pokrzywnica - Wieloborowice

 

13:35- Chybice – Stary Bostów – Modrzewie – Łomno – Łomno Zarzecze – Łomno Parcele

 

13:35- Chybice – Nowy Bostów – Krajków – Grabków – Dąbrowa

 

p. A. Słomińska

 

Chybice – Nowy Bostów – Stary Bostów – Modrzewie – Łomno Zarzecze – Łomno Parcele – Krajków – Grabków – Dąbrowa

Poniedziałek      - 14:40

Wtorek              - 15:10

Środa                 - 14:40

Czwartek           - 15:10

Piątek                - 15:10

 

 


  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma