ankieta

Jakie książki czytasz najczęściej?

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

Komunikaty

Jesteś tu: » Strona startowa » Komunikaty
 • Program zimowiska "Ferie na wesoło"

23 - 27  lutego 2015r. - PROGRAM ZIMOWISKA " FERIE NA WESOŁO” W ZESPOLE SZKÓŁ W CHYBICACH

Organizator- Stowarzyszenie „ Żyj godnie” i Zespół Szkół w Chybicach

Nadzór – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie Pani Róża Koszarska- Duda oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Chybicach Pan Dariusz Linek

Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej w Chybicach z klas IV-VI oraz dzieci chętne nieuczęszczające  do tej placówki

Liczba uczestników:  20 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej

Termin zimowiska :      23.02 -27.02.2015 r.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
 • Rozwój psychomotoryki przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości: właściwa korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym.
 • Kształtowanie i rozwój zainteresowań wypoczywających.

Cele szczegółowe:

 • Ukazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla odpoczynku przed telewizorem lub przy komputerze
 • Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku.
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas zabaw rozwijających zdolności spostrzegawczość, wyobraźnię, umiejętności językowe i matematyczne.
 • Budzenie w dzieciach ciekawości świata poprzez eksperymentowanie
 • Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom oraz promocja zdrowego stylu życia.
 • Nauka zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 • Wdrażanie do współpracy w grupie, odpowiedzialności i zdrowej rywalizacji sportowej.

Formy pracy:

- gry i zabawy sportowe,

- konkursy, testy i zabawy logiczne

- pogadanki,

- konkursy rysunkowe i muzyczne,

- eksperymenty

- gry i zabawy dydaktyczne

-wycieczki

Przewidywane efekty pracy:

Uczeń:

- współpracuje w grupie,

- właściwie zagospodarowuje czas wolny,

- preferuje aktywną formę wypoczynku,

- jest sprawny fizycznie,

- potrafi podejmować właściwe decyzje strategiczne.

Harmonogram zimowiska

Data

Rodzaj zajęć

Opiekunowie

Uwagi

 

 

 

Poniedziałek

23.02.2015r.

  9.30-14.00

 

 • Zapoznanie uczestników z planem  i regulaminem zimowiska.
 • Pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska.
 • Zajęcia sportowe  i taneczne (do wyboru tenis, aerobik, piłka, konkursy zręcznościowe, nauka tańca)
 • Obiad
 • Konkurs plastyczny na logo grupy
 • Podsumowanie dnia

 

Barbara Głowacka

Dorota Wojtan

Agnieszka Skimina

Dorota Sieniek

 

 

 

 

Wtorek 24.02.2015r.

9.30-14.00

 

 • Powitanie
 • Wyjazd do kina Helios w Starachowicach.
 • Powrót i obiad.
 • Zabawy i testy logiczne dla dzieci
 • Podsumowanie dnia.

 

 

Wioletta Redlica

Jolanta Gliwa

Justyna Dyk

 

 

 

Środa 25.02.2015r.

9.30-14.00

 

 • Powitanie
 • Wyjazd na basen (pobyt 2h) oraz do kręgielni (1h) –
 • Powrót
 • Zabawy ruchowe (tenis, Turniej sprawności grup)
 • Turniej gier planszowych: scrablle, warcaby, szachy.
 • Podsumowanie dnia

 

Danuta Zieja

Krzysztof Tutka

Agnieszka Skimina

Katarzyna Zabawska

 

prowiant na czas pobytu zabieramy ze stołówki.

 

 

 

Czwartek

26.02.2015r.

9.30-14.00

 • Powitanie
 • Zabawy ruchowe
 • Spotkanie z kucharzem. Nauka pieczenia gofrów, przyrządzanie zdrowych  potraw. Zasady zdrowego żywienia i zachowania się przy stole
 • Konkurs grup „ Zdrowie na talerzu”.
 • Obiad
 • Podsumowanie zimowiska

 

Wioletta Redlica

Renata Tutka

Dorota Sieniek

Barbara Głowacka

 

 

Piątek

27.02.2015r

9.30-14.00

 • Powitanie
 • Doświadczenia przyrodnicze i zabawy logiczne
 • Zabawy ruchowe
 • Obiad
 • Warsztaty terapeutyczne z psychologiem na temat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

 

Wiesława Kosztowniak

Aneta Wojteczek

Małgorzata Orczyk

Katarzyna Zabawska

Barbara Głowacka

 

Barbara Głowacka

 • Zmiany w dowozach uczniów

3 stycznia 2015r. - Zmiany w dowozach uczniów od 5 stycznia 2015r.

 


Dyrekcja Zespołu Szkół w Chybicach informuje o zmianach w godzinach dowozu dzieci i młodzieży od dnia 5 stycznia 2015 r.


DOWOZY:


6:20 – ( 15 minut wcześniejszy wyjazd) Dąbrowa – Grabków – Krajków – Stary Bostów – Chybice

 

6:25 – ( 10 minut wcześniejszy wyjazd) Łomno Parcele – Łomno Zarzecze – Modrzewie – Stary Bostów – Chybice

 

7:35 – ( 10 minut późniejszy wyjazd ) Dąbrowa – Grabków – Modrzewie – Nowy Bostów – Chybice

 

6:45 - Wieloborowice – Pokrzywnica – Chybice
 

7:30 - Wieloborowice – Pokrzywnica – Chybice


ODWOZY:

 

14:40 - Chybice – Pokrzywnica - Wieloborowice

 

13:35- Chybice – Stary Bostów – Modrzewie – Łomno – Łomno Zarzecze – Łomno Parcele

 

13:35- Chybice – Nowy Bostów – Krajków – Grabków – Dąbrowa

 

p. A. Słomińska

 

Chybice – Nowy Bostów – Stary Bostów – Modrzewie – Łomno Zarzecze – Łomno Parcele – Krajków – Grabków – Dąbrowa

Poniedziałek      - 14:40

Wtorek              - 15:10

Środa                 - 14:40

Czwartek           - 15:10

Piątek                - 15:10

 

 


 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy SP Chybice na rok szkolny 2014/15

Uwaga Rodzice!


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CHYBICACH

ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego

 

dzieci 3- i 4- letnich na rok szkolny 2014/2015

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DZIECI 3- I 4-LETNICH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHYBICACH

 

 

 

26.03.2014r. – 31.03.2014r. wydawanie i przyjmowanie „WNIOSKÓW ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015” (dzieci 3- i 4-letnie, pragnące rozpocząć edukację przedszkolną)

 


8.04.2014r. – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona w budynku Zespołu Szkół w Chybicach na tablicy ogłoszeń)

 


9.04.2014r. - 11.04.2014r. – rodzice potwierdzają zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego  poprzez złożenie podpisu na liście dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

 

Informacje dodatkowe w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 41 334 41 25

 

 

 

W załączeniu:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy SP Chybice na rok szkolny 2014/15

Opracowanie: szkolnastrona.pl